Aan welke vereisten moet de deurwaarder voldoen bij jincasseren van alimentatie?

Mijn ex-vrouw heeft een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld om betaling van vermeend achterstallige alimentatie te vorderen.
Mijn vraag is aan welke vereisten de deurwaarder dient te voldoen met betrekking tot:
Navraag aan mij over al dan niet betaling van die alimentatie en bewijs daarvan Onderbouwing van een genoemde hoofdsom c.q. bedrag dat ik verschuldigd ben Controle op juistheid van beweringen door mijn ex over sommaties, aangetekende brieven, etc.
Betekening

Als een echtscheiding wordt beschikt door de rechtbank, dan kan daarmee ook een veroordeling tot alimentatie volgen. Het is NIET aan de gerechtsdeurwaarder om bij de schuldenaar te informeren omtrent verrichte betalingen. Uiteraard zal hij, als de schuldenaar betalingsbewijzen overlegt, deze wel terugkoppelen aan zijn opdrachtgever. Blijft die echter bij diens standpunt, dan is het aan de schuldenaar om in een kort-geding voor de voorzieningenrechter van de rechtbank, op grond van art. 438 Rv, de tenuitvoerlegging aan te vechten. Daarvoor kan de vraagsteller zich tot een advocaat wenden, omdat die het kort-geding aanhangig dient te maken.

Comments are closed.