Ben ik verplicht om ook het inkomen van mijn vrouw op te geven?

Conform art. 475g Rv is de schuldenaar verplicht om de gerechtsdeurwaarder zijn/haar bronnen van inkomsten, alsmede die van zijn/haar partner op te geven, ter berekening van de beslagvrije voet. Indien die laatste niet wordt opgegeven is de deurwaarder zelfs gerechtigd om de beslagvrije voet te halveren (art. 475g lid 2 Rv).


Comments are closed.