Bestaat er een landelijke overkoepelende organisatie waar over het gedrag van deurwaarders geklaagd kan worden?

Bestaat er een landelijke overkoepelende organisatie waar over het gedrag van deurwaarders geklaagd kan worden of waar gewaarschuwd kan worden tegen bedrijven die deurwaarders op basis van oneigenlijke of valse argumenten inschakelen?
In eerste instantie dient u de klacht bij deurwaarder zelf neer te leggen, alle deurwaarderskantoren moeten beschikken over een klachtenregeling. Indien uw klacht niet naar tevredenheid behandeld wordt dan kunt u zich wenden tot de kamer voor gerechtsdeurwaarders van de rechtbank Amsterdam. Deze zal uw klacht dan vervolgens in behandeling nemen. Zie deze LINK naar de site van de KBVG met uitleg over dit onderwerp. Er bestaat een landelijke overkoepelende organisatie voor gerechtsdeurwaarders, te weten de koningklijke beroepsorganisatie voor gerechtsdeurwaarders. http://www.kbvg.nl Echter deze is niet bedoeld voor het behandelen van klachten. De deurwaarder heeft een ambtelijke taak en mag daarnaast ook buitenamtelijk handelen. Indien u het niet eens bent met de vordering of argumenten van de opdrachtgever dan zal dit voor de rechtbank behandeld moeten worden, de rechter bepaald in deze of de argumenten wel of niet valide zijn.

Comments are closed.