Bestaat er zoiets als een verjaringstermijn op vorderingen?

Een normale rechtsvordering verjaart na vijf jaar. Als bijvoorbeeld in jaar 4 op dag 365 nog, bijvoorbeeld bij deurwaardersexploot, aanspraak gemaakt wordt op betaling, gaat de termijn opnieuw lopen. Sommige vorderingen hebben een kortere verjaringstermijn (dwangsommen bijvoorbeeld)en vonnissen verjaren pas na 20 jaar.


Comments are closed.