Brieven wel of niet aangetekend?

Mijn tante heeft een gebouw in de stad gehad met daarin 3 appartementen .
Voor de bewoners ben je dan verplicht om te betalen aan de gemeente voor parkeergelegenheid .
het pand is 5 jaar geleden verkocht .
nu heden ten dagen stuurt de gemeente een rekening over de parkeerkosten groot : 8500 euro .
mijn tante vind dat zij dat niet moet betalen omdat de gemeente te laat met die rekening komt .
haar advocaat zegt : “wanneer je geen aangetekende brief ontvangt moet je niet reageren , doe maar net alsof er niets aan de hand is “.
Is de gemeente VERPLICHT om de brief aangetekend te sturen ?
Een deurwaarder is toch ook niet verplicht om de brieven met aanmaningen die hij stuurt aan te tekenen ? Hoe zit dat nou ?

Een aangetekende brief zegt niets meer dan dat er een enveloppe op een bepaalde datum door de post is aangeboden. De inhoud van de enveloppe kan niet worden gecontroleerd. Ook bij “handtekening retour” wordt de identiteit van degene die tekent vaak niet gecontroleerd, zodat men er tijdens een procedure voor de rechter niet voetstoots van uit kan gaan dat het bericht de betrokkene ook daadwerkelijk heeft bereikt. Ook als niemand thuis is, komt het bericht niet per definitie aan: als de betrokkene de stukken niet op het postkantoor ophaalt, heeft het bericht hem/haar niet bereikt.

Bij een gerechtsdeurwaardersexploot is dat anders. De inhoud is dan gecontroleerd en de stukken worden aan de woonplaats van de betrokkene ingevolge de Wet betekend, zodat het moment in tijd en de inhoud duidelijk zijn aan eenieder.

Voor de goede orde: een gerechtsdeurwaarder is niet verplicht om door hem/haar verzonden brieven aangetekend te verzenden. Door de gerechtsdeurwaarder betekende exploten worden door hem/haar zelf of door diens kandidaten persoonlijk aan de betreffende adressen afgegeven.

De advocaat zal zich tijdens een procedure wellicht op de algemene verjaringstermijn van vijf jaar willen beroepen en kan dat succesvol doen als niet duidelijk vast komt te staan dat de betrokkene het bericht van de gemeente heeft ontvangen. Hier kleven wel risico’s aan, omdat dergelijke zaken (verzuim, ingebrekestelling) op basis van wet- en regelgeving maar ook op basis van een overeenkomst anders geregeld kunnen zijn. De vraagsteller wordt dan ook geadviseerd een second-opinion te vragen.

Comments are closed.