De deurwaarder geeft nu een ander bedrag door als eerder mag dat?

Een deurwaarder heeft na betaling in een brief aangegeven welk bderag er nog openstaat en dat dat ook het bedrag zou zijn om de zaak af te handelen. Een maand later reageert deze via een brief om te laten weten dat zij een fout hebben gemaakt en dat het bedrag hoger is, veel hoger. Mijn vraag: wat eerder op papier bevestigd en ondetekend is kan dat zomaar weer teruggedraaid worden alsof het niet bestaat? Kunnen zij hun eigen toezeggingen weer intrekken? Ze handelen namens hun opdrachtgever.

Zonder inzicht in de verzonden brieven is het niet mogelijk om deze vraag bevredigend te beantwoorden, zeker nu de vraagsteller het heeft over een ondertekend stuk. Dat kan een eenvoudige brief zijn, maar ook een overeenkomst. Deze website ziet dan ook niet op advies in specifieke gevallen maar op het beantwoorden van algemene vragen over gerechtsdeurwaarders.

In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat u in beginsel uit mag gaan van wat de gerechtsdeurwaarder mededeelt, correct is. Het is aan de andere kant natuurlijk ook zo dat waar gewerkt wordt, fouten worden gemaakt. Dat is in een gerechtsdeurwaarderspraktijk niet anders, ook al worden daar nog zoveel controles ingebouwd om juist dat soort situaties te voorkomen.
Als het gaat om een dergelijk abuis, mag u van de gerechtsdeurwaarder verwachten dat deze u behoorlijk uitlegt hoe het saldo is opgebouwd, wat er fout is gegaan en wellicht ook waarom.

Als u de redelijkheid van de uitleg inziet en het gaat niet om een eerder gesloten overeenkomst (bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst of een overeenkomst met een finale kwijting), dan is het wellicht verstandig om hierover eens nader met de gerechtsdeurwaarder van gedachten te wisselen. Als u om welke reden dan ook twijfelt, wordt u geadviseerd om contact op te nemen met een rechtskundige zoals een rechtsbijstandverzekeraar, gerechtsdeurwaarder, advocaat, of rechtskundig adviseur. Denkt u ook aan het Juridisch Loket.

Comments are closed.