De rechter verlaagt de vordering om hoger beroep tegen te gaan mag dit?

De vordering van de deurwaarder moet eigenlijk hoger zijn dan het bedrag van 1750 euro maar de rechter maakt de vordering lager/minder dan het bedrag van 1750 euro zodat wij niet in hoger beroep kunnen gaan en onze zaak opnieuw door een onpartijdige rechter laten bekijken en moeten ondanks onze bewijsstukken de kosten en de vordering betalen. Mag de rechter dit doen?

Indien een zaak op tegenspraak (dus als de gedaagde partij is verschenen), wordt beslist over een vordering met een lager belang dan € 1.750,00 (aanvankelijke vordering vermeerderd met de rente tot aan de dag van dagvaarding), dan is hoger beroep niet mogelijk. (art. 332 Rv)

Indien de oorspronkelijke vordering dus meer bedroeg dan € 1.750,00, is hoger beroep binnen drie maanden na de datum van de uitspraak van het vonnis mogelijk. (art. 339 Rv)

Comments are closed.