Deurwaarders aan de deur voor vorige bewonders, hoe stop ik dit?

De vraagsteller kan de gemeente verzoeken om een adresonderzoek in te stellen naar de verblijfplaats van de vorige bewoners. Het kan helpen om daarbij ook een uittreksel uit het kadaster te overleggen. De gemeente zal dan enkele brieven naar het adres van de vraagsteller sturen, gericht aan de vorige bewoners en misschien een ambtenaar een bezoek laten verrichten. Stuur alle post ongeopend retour met de opmerking dat de vorige bewoners verhuisd zijn en vraag de gerechtsdeurwaarder om de gemeente te verzoeken een adresonderzoek in te stellen, overleg aan deze ook zo nodig een uittreksel uit het kadaster.
Als de gemeente ervan overtuigd is dat de vorige bewoners niet meer op het adres van de vraagsteller wonen, zal deze hen van het adres uitschrijven. De gemeente kan de vraagsteller er dus wel degelijk bij helpen, maar is niet zonder meer bevoegd om zonder onderzoek de vorige bewoners uit te schrijven, als zij daar niet om gevraagd hebben.

Comments are closed.