Is deze vordering verjaard?

Ca.1995 ben ik als eigenaar van een eenmanszaak een verplichting aangegaan met een bank voor een lening tbv een softwarepakket en een computer. In 1997 ben ik failliet gegaan, er is een curator benoemt en de zaak is na 2 jaar afgesloten bij gebrek aan baten. In deze 2 jaar en in de jaren er na tot eind vorig jaar heb ik totaal niets vernomen van de betreffende bank en of een incassoburo/deurwaarder.

Eind vorig jaar ben ik benaderd door een incassobureau over genoemde lening welke met een enorm rente bedrag is verhoogt. Ik heb echter geen middelen om dit te voldoen daar ik een bijstands uitkering ontvang.

Is deze vordering inmiddels verjaard? Danwel wat kan ik hier verder mee?? Hartelijk dank voor uw medewerking in deze.

Rechtsvorderingen verjaren in beginsel pas na vijf jaar. Daar zijn uitzonderingen op: zo verjaren loonvorderingen en dwangsommen sneller en verjaart een vonnis pas na 20 jaar. Gezien de geschetste omstandigheden kan de gerechtsdeurwaarder de vraagsteller in dit geval kennelijk terecht aanspreken. De vraagsteller wordt geadviseerd contact op te nemen met de deurwaarder voor een betalingsregeling, aangezien ook op een bijstandsuitkering nog voor 10% beslag gelegd kan worden en dat aanzienlijke kosten met zich meebrengt.


Comments are closed.