Dient een advocaat deurwaarder incassokantoor de juistheid van de vordering te onderzoeken?

Dient een advocaat/deurwaarder/incassokantoor de juistheid van de vordering te onderzoeken?

Blijkt bij uitspraak rechter dat er geen bewijs is geleverd ( bij tussenvonnis bewijslevering gevorderd) voor de vordering, kan de advocaat/deurwaarder/incassokantoor aansprakelijk gesteld worden voor de gemaakte kosten?

Eiser moet de kosten van het geding aan gedaagde betalen, maar doet dat niet. Wat nu?

Het is niet aan een advocaat, gerechtsdeurwaarder of incassobureau om de rechtmatigheid van een vordering te beoordelen. Dat is uitsluitend aan de civiele rechter voorbehouden. Indien vorderingen overduidelijk niet kloppen, betaamt het in ieder geval een gerechtsdeurwaarder om daarop actie te ondernemen of juist na te laten. Maar dat dient van geval tot geval beoordeeld te worden.

Degene die namens de eisende partij (schuldeiser) optreedt, doet dat in die hoedanigheid: NAMENS. Dat houdt in dat de schuldeiser die een vermeende schuldenaar ten onrechte in rechte betrekt, zelf aansprakelijk is voor daardoor veroorzaakte schade, en inderdaad ook voor de betaling van een proceskostenveroordeling. Deze schade is niet verhaalbaar op de gemachtigde of advocaat.

De grosse van het gewezen vonnis kan de vraagsteller aan een gerechtsdeurwaarder overhandigen, die de proceskostenveroordeling voor hem/haar verder ten uitvoer kan leggen tegen de oorspronkelijk schuldeiser.


Comments are closed.