Diverse vragen over kosten van de rechtzaak?

De ex van mijn man heeft via de rechtbank het gezag gekregen van hun zoon. De zoon wil zijn naam veranderen en mijn man had daar geen toestemming voor gegeven, vandaar de rechtzaak. Mijn man is daar niet naar toe geweest. We kunnen ons geen advocaat veroorloven.
Ze zijn ieder door de rechtbank veroordeeld in de kosten. We hebben nu een deurwaarder aan de deur gehad die sommeert € 94 en nog wat te betalen. Ik heb nu een paar vragen:
1. We hebben nooit enige rekening gezien dus bedrag kan wel uit de lucht gegrepen zijn. Hadden we dus niet eerst van de rechtbank een rekening moeten krijgen, met bv griffiekosten?
2. Had de deurwaarder niet eerst een aanmaning moeten sturen voor dat hij aan de deur kwam?
3. De ex heeft zelf de procedure opgestart. Kan zij nu zomaar kosten bij haar ex via een deurwaarder halen? Zij is de schuldeiser volgens de deurwaarder.
4. Is deze deurwaarder wel rechtmatig bezig?
5. De deurwaarder laat ook geen rekening zien. Kan dat zomaar?

De rechter bepaalt bij vonnis of beschikking de proceskosten. De gerechtsdeurwaarder zal waarschijnlijk het vonnis of de beschikking aan de echtgenoot van de vraagsteller hebben betekend met gelijktijdig bevel tot betaling van die kosten. Aangezien het bedrag in het vonnis of de beschikking is vermeld, en door de rechter is vastgesteld volgt er niet nog een losse nota of iets dergelijks. De gerechtsdeurwaarder is zeer rechtmatig bezig en had niet eerst hoeven aanschrijven. In Nederland wordt doorgaans de in het ongelijk gestelde partij in de kosten veroordeeld en wordt de vordering van de schuldeiser doorgaans automatisch toegewezen indien de schuldenaar niet in rechte verschijnt.

Comments are closed.