Dossier gesloten deurwaarder heeft niet goed gehandeld wat is hier aan te doen?

Situatie; op huwelijksvoorwaarden getrouwd. Mijn partner heeft door mij een loonbeslag gehad ik heb de deurwaarder aangeschreven dat hij niet volgens de regels het loonbeslag heeft uitgevoerd. Als reactie krijg ik terug dat het dossier is afgesloten en dat ik eigenlijk genoeg tijd heb gehad om hem er op te attenderen dat de deurwaarder niet volgens de regels heeft gehanteerd. Kunnen we hier nog iets aandoen ?

Als de vraagsteller onder huwelijkse voorwaarden is getrouwd en er is geld geïncasseerd van de partner, terwijl de ten uitvoer te leggen titel (bijvoorbeeld vonnis of dwangbevel) niet (mede) op naam van die partner is gesteld, dan is dat geld onverschuldigd betaald door de partner en kan van de schuldeiser teruggevorderd worden.

Het betaamt een goed gerechtsdeurwaarder om voor het leggen van beslag in het huwelijksgoederenregister (raadpleegbaar via www.rechtspraak.nl) te checken of iemand wel of niet onder huwelijkse voorwaarden is getrouwd. Is men in gemeenschap van goederen gehuwd, dan is uiteraard een beslag op goederen van de partner wèl mogelijk.

Comments are closed.