Is een deurwaarder indien ik van een schuldhulpverlener een uitdraai VTLB heb gekregen verplicht zich hier aan te houden?

Is een deurwaarder indien ik van een schuldhulpverlener een uitdraai VTLB heb gekregen verplicht zich hier aan te houden?? Of moet dat alleen als de WNSP door een rechter is uitgesproken?

Als de vraagsteller met VTLB bedoelt Voorlopige Teruggave Loon Belasting (inkomstenbelasting?), dan is het antwoord: neen. Het gaat om een voorlopige teruggave die vanwege allerlei oorzaken nog aangepast kan worden, ten gunste, maar ook ten nadele van de vraagsteller. De gerechtsdeurwaarder is degene die de beslagvrije voet vaststelt, niet de schuldhulpverlener.

De deurwaarder mag overigens wel het bedrag dat de vraagsteller van de belastingdienst zou ontvangen in mindering mogen brengen op een toegepaste beslagvrije voet, voor zover daar geen beslag op ligt, aldus art. 475d lid 6 j 475c sub b Rv.

Als de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is verklaard, vervallen in beginsel alle gerechtelijke tenuitvoerleggingen. Van een toepassing van de beslagvrije voet is dan geen sprake en al evenmin van de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder voor vorderingen die onder de WSNP vallen.

Comments are closed.