Factuur naar verkeerd adres ivm verhuizing moet ik betalen?

Ik heb na een half jaar via mail een bericht gekregen dat er nog een rekening openstaat bij de tandarts waar ik geen weet van heb nu heb ik de desbetreffende instantie gebeld en nu blijkt dat men de rekening naar mijn oude adres hebben gestuurd. Nu weiger ik de incasso kosten die er gemaakt zijn te betalen de uiteindelijke rekening is betaald kunnen ze mij nu alsnog verplichten om deze incasso kosten te gaan betalen?

Dat hangt met name af van de vraag of de vraagsteller zijn adreswijziging wel of niet heeft doorgespeeld aan de schuldeiser op het moment van verhuizing. Als hij dat niet heeft gedaan, dan heeft hij immers zelf het risico genomen dat schuldeisers en andere relaties zich niet meer met hem in contact konden stellen. Is dat wel zo, dan is het logisch dat de incassokosten voor rekening van de schuldeiser blijven.

In het kader van de Wet Incassokosten is het echter zo dat een consument pas kosten verschuldigd is als hem na verzuim door de schuldeiser nog schriftelijk 14 dagen de tijd is gegeven om de vordering te voldoen, met aanzegging van het verschuldigd worden van de wettelijke incassokosten. Als daaraan niet is voldaan, zijn geen incassokosten verschuldigd. Dit geldt alleen voor schulden die opeisbaar werden na 01 juli 2012. Het is aan de schuldeiser om te bewijzen dat de schuldenaar die brief heeft ontvangen. Kan hij dat niet bewijzen, dan kunnen die kosten niet aan de debiteur worden doorbelast. Het zou in een procedure voor de rechtbank echter zo kunnen zijn dat de rechtbank op gronden van redelijkheid en/of billijkheid niettemin een bedrag toewijst, maar op het moment van beantwoording van deze vraag was daarover nog geen jurisprudentie.

Comments are closed.