Geen reactie van deurwaarder op mijn brieven?

Ik zit al enige tijd in een lastig parket door de werkwijze van de gerechtsdeurwaarder. Deze blijft mij maar om de haverklap aanklagen over achterstanden bij mijn zorgverekeraar. De kosten lopen ieder keer hoog op. Ik krijg brieven van rechtzittingen waar ik niks van weet. De deurwaarder houdt totaal geen rekening met feit dat ik in mijn brieven aangeef dat ik het finacieel niet meer kan bolwerken. Ik krijg totaal geen reactie van hen en verhogen iedere keer maar weer de kosten. In een maand tijd hebben zij mij beboet met een bedrag van ongeveer 2000 euro. Terwijl de oorspronkelijke kosten vele malen lager waren. Dit alles heeft er tevens voor gezorgd dat mijn relatie met mijn partner stuk gaat lopen. Hou kan ik dit het beste aanpakken?

Een gerechtsdeurwaarder kan geen boetes opleggen. De deurwaarder kan een schuldenaar wel oproepen om voor de rechter te verschijnen als betaling uitblijft. Het stuk dat de deurwaarder dan achter laat bij de schuldenaar heet “dagvaarding”. Met het voeren van een gerechtelijke procedure zijn kosten gemoeid, die een vordering behoorlijk kunnen verhogen, zeker als het oorspronkelijk te vorderen bedrag beperkt is. Met het invoeren van de Wet griffierechten in burgerlijke zaken per 01 november 2010, zijn de griffierechten verder nog verhoogd, zodat het kostenaspect toeneemt.

Het is in bepaalde gevallen mogelijk om een toeslag voor de ziektenkostenverzekering aan te vragen bij de belastingdienst, waarmee den gedeelte of de hele premie voldaan kan worden. Uiteraard is betalen van de premie de meest aangewezen weg. De vraagsteller wordt in ieder geval geadviseerd de lopende premie te gaan voldoen als dat nog niet gebeurt, en voor het overige een betalingsregeling te treffen met de deurwaarder die de zaak in behandeling heeft, indien de schuldeiser daarmee akkoord gaat althans, aangezien de Wet voorschrijft dat het treffen van zo’n regeling een gunst is van de schuldeiser aan de schuldenaar.

Indien de gerechtsdeurwaarder geen reactie geeft op brieven van de vraagsteller, is dat klachtwaardig. De vraagsteller wordt in dat geval geadviseerd een aangetekende brief met omschrijving van de klacht in te dienen bij de betreffende gerechtsdeurwaarder. Blijft een bevredigende reactie uit, dan kan altijd een klacht ingediend worden bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders bij de rechtbank te Amsterdam. Meer informatie hierover kan verkregen worden via de website van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) op:

 


Comments are closed.