Geld naar verkeerde rekening overgemaakt, kan ik met de deurwaarder het geld terug krijgen?

Ik heb een bedrag naar een fout rekeningnummer overgemaakt Nu de betreffende persoon (na bemiddelen van mijn bank en daarna, toen geen reactie kwam, en ik zijn persoonsgegevens kreeg van de bank, na mijn brief waarin ik nogmaals verzocht om terugbetaling) nog steeds niet wil betalen, kan ik een deurwaarder inschakelen. Kan ik dit zelf doen en voor wie zijn de kosten van de deurwaarder en hoe hoog zijn die eigenlijk?

Het bedrag is kennelijk onverschuldigd voldaan (art. 6:203 BW) en kan daarom teruggevorderd worden. De vraagsteller kan daarvoor inderdaad een gerechtsdeurwaarder inschakelen en kan zelf contact opnemen met de deurwaarder van haar keuze. De kosten van de gerechtsdeurwaarder zijn voor rekening van de vraagsteller, maar kunnen op grond van de wet op degene die het onterecht heeft ontvangen worden verhaald, mits niet meer in rekening wordt gebracht dan het wettelijke staffeltarief dat hieronder volgt.

Hoofdsom Wettelijk tarief Minimaal Maximaal Cumulatief
tot exclusief BTW
nihil 2.500 15% 40 375 375
over het meerdere tot 5.000 10% 250 625
over het meerdere tot 10.000 5% 250 875
over het meerdere tot 200.000 1% 1.900 2.775
over het meerdere tot 1.000.000 0,50% 4.000 6.775

Comments are closed.