Geldt de dwangsom zoals gesteld in de awb ook voor deurwaarders als zij niet binnen zes weken reactie geven op een per e mail ingediende klacht?

De AWB (Algemene Wet Bestuursrecht) is ook van toepassing op gerechtsdeurwaarders. Opgemerkt zij echter dat het elektronisch communiceren nog niet voor elk overheidsorgaan geldt, artikel 2:15 AWB laat die mogelijkheid en de wijze waarop dient te worden gecommuniceerd over aan het betreffende bestuursorgaan. Gerechtsdeurwaarders dus op basis van deze wet niet verplicht op die manier te communiceren. De vraagsteller doet er dan ook verstandig aan om de klacht schriftelijk bij de deurwaarder in te dienen.

Comments are closed.