Heeft een nederlandse Deurwaarder bevoegdheden in Duitsland?

Een Nederlandse gerechtsdeurwaarder is alleen bevoegd in Nederland. In Aruba en de Nederlandse Antillen is een van Nederland afwijkend recht van toepassing en in Nederland benoemde gerechtsdeurwaarder is daar niet bevoegd.

Een gerechtsdeurwaarder oefent overheidsmacht uit en dat kan alleen in Nederland gebeuren. Het is niet mogelijk die macht in andere soevereine staten, zoals Duitsland, uit te oefenen.

Binnen de Europese Unie is er wel een regeling die voorziet in de betekening van stukken in burgerlijke- en in handelszaken, namelijk de EU Betekeningsverordening. Als u een stuk in de EU betekend wenst te hebben, dan kunt u zich tot een gerechtsdeurwaarder wenden. Die zal contact opnemen met de juiste instanties en vervolgens op de juiste wijze tot betekening laten overgaan.

Voor landen buiten de EU zijn er in bepaalde gevallen nog andere mogelijkheden als er een verdrag is gesloten met het betreffende land. Neem in het voorkomende geval contact op met uw gerechtsdeurwaarder. Deze zal u kunnen voorlichten.

Comments are closed.