Hoe bewijst een deurwaarder de ontvangstdatum van zijn brief ingeval hij zijn brief via de gewone postverdeling laat toekomen.

Hoe bewijst een deurwaarder de ontvangstdatum van zijn brief ingeval hij zijn brief via de gewone postverdeling laat toekomen.
Dus niet via aangetekend schrijven en niet via aftekening bij afgifte door deurwaarder of afstempeling door postbode ?

Bij een gerechtsdeurwaardersexploot geldt de datum van het exploot. Het vervelende van een aangetekende brief is dat het alleen bewijst dat er een enveloppe is gestuurd. De inhoud kan immers feitelijk anders zijn dan de verzender mogelijk propageert, hetgeen niet anders is bij normale post.

In diverse procedures is door rechters verschillend geoordeeld met betrekking tot de ontvangst van poststukken. De ene rechter stelt dat een dermate groot percentage van poststukken aankomt dat het poststuk in dat geval ook wel aangekomen zal zijn, terwijl de meerderheid van rechters, terecht, de bewijslast neerlegt bij de verzender van de brief. Die zal namelijk moeten bewijzen dat het poststuk bij de geadresseerde terecht is gekomen. Hetzelfde geldt dus voor een gerechtsdeurwaarder die een gewoon poststuk verzendt.

Comments are closed.