Hoe kan ik zonder verdere procedures en kosten aan mijn geld, of aan een deel van mijn geld komen?

De Rechtbank Arnhem heeft bij vonnis van xx aug. 200x /verdeling van gemeenschap van goederen / in de overwegingen vastgesteld, dat de tegenpartij XXXX dienen vervolgens nog 110.000 euro aan YYYYY te voldoen. Hoe kan ik zonder verdere procedures en kosten aan mijn geld, of aan een deel van mijn geld komen? Er is nog een schuld van 26.000 euro bij een andere persoon, wat ook aan mij toekomt.

U doet zou er verstandig aan doen zich door uw eigen advocaat te laten voorlichten. Alles wat er in de overwegingen staat is immers niet perse wat de rechtbank heeft beslist, doorgaans gebruikt men daarvoor een kopje “beslissing” o.i.d.

Comments are closed.