Hoeveel rente mag een incassobureau eigenlijk vragen?

De te rekenen rente is afhankelijk van de overeenkomst die tussen partijen geldt. Als er niets is afgesproken geldt in relaties tussen bedrijven en consumenten de wettelijke rente (art. 3:119 BW) en tussen bedrijven onderling de, aanzienlijk hogere, wettelijke handelsrente (art. 3:119a BW). Met name bij oudere vorderingen kan de contractuele of de wettelijke handelsrente behoorlijk oplopen.


Comments are closed.