Ik heb te laat betaald op de betalingsregeling mag de deurwaarder nu het volledige bedrag opeisen?

Ik heb een betalingsregeling bij een deurwaarder van 100,- per maand.(elke 25e van de maand) nu heb ik een achterstand van 2 maanden,en kreeg een brief dat ik het volledige bedrag direct moet betalen voor 11-08 anders gaan zij direct over tot het nemen van rechts-of executiemaatregelen.
Ondertussen heb ik op 5-8 al 100,- ingehaald, en was van plan op 12-08 de andere 100,- in te halen.
kan ik hiermee nog onder de rechts-of executiemaatregelen uitkomen? Het contact met de deurwaarder loopt moeizaam, en heb hem daarom ook nog niet hierover gebeld. Wat kan ik verder nog doen om deze problemen te voorkomen?

Een betalingsregeling is een gunst van de schuldeiser aan de schuldenaar. De wet stelt immers dat een schuldeiser geen betaling in gedeelten hoeft te accepteren.

Een betalingsregeling is wel een overeenkomst. Als die niet wordt nagekomen, zal verzuim nodig zijn, voordat de schuldeiser met de zaak verder kan. Dat verzuim kan ontstaan nadat na een ingebrekestelling niet tijdig is voldaan, maar ook als niet betaald is na een van te voren vastgestelde termijn (bijvoorbeeld de 1e van de maand), ook wel een “fatale termijn” genoemd. Als de termijn van de herinnering of de vastgestelde termijn is verstreken, zonder dat er (volledig) voldaan is, kan de schuldeiser, al dan niet via de gerechtsdeurwaarder, weer voortzetten.

Doorgaans spreken gerechtsdeurwaarders betalingsregelingen met fatale termijnen af en in het geval van de vraagsteller zou de deurwaarder nu direct met de zaak door kunnen gaan.

Het advies is dan ook de zaak met de gerechtsdeurwaarder op te nemen en te bezien wat er mogelijk is om deze regeling toch weer op te pakken.

Doorgaans werkt het niet zo goed om pas als de deurwaarder aan de bel heeft getrokken actie te ondernemen.
Een advies aan iedereen die met dit soort situaties te maken heeft: reageer vooral zelf als het probleem zich voordoet, dat komt veel beter over bij een schuldeiser en op die manier is er vaak nog wel een geschikte oplossing mogelijk. Houdt ook regelingen zelf scherp in de gaten, zeker als er automatisch wordt afgeschreven en het saldo op de rekening niet altijd toereikend is.

Comments are closed.