Kan een deurwaarder zomaar onaangekondigd ingeschakeld worden?

Voor het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder is geen vooraankondiging nodig. Hierin kan overigens worden onderscheiden voor wat betreft de ambtelijke- of buitenambtelijke taak van de deurwaarder.

Het buitengerechtelijk incasseren van vorderingen is geen ambtelijke taak van de gerechtsdeurwaarder. Iedereen is bevoegd dat te doen en de deurwaarder heeft in dit stadium geen bijzondere bevoegdheden.

In het gerechtelijke traject is de gerechtsdeurwaarder echter de enige ambtenaar die personen kan oproepen voor de bevoegde rechter, die beslagen kan leggen en tot andere vormen van tenuitvoerlegging over kan gaan. Daarbij kan, als dat de strekking van de vraag was, een schuldeiser zonder vooraankondiging aan de schuldenaar de gerechtsdeurwaarder opdracht geven tot tenuitvoerlegging, met name door overhandiging van de grosse van het vonnis aan de deurwaarder. De deurwaarder hoeft op diens beurt niet eerst een bericht aan degene tegen wie de tenuitvoerlegging zich richt (de schuldenaar) te zenden voordat hij tot die tenuitvoerlegging (ook wel “executie” genoemd) overgaat. Zo kan de gerechtsdeurwaarder bijvoorbeeld onaangekondigd overgaan tot beslag op de huisraad.


Comments are closed.