Kan ik een brief laten betekenen door een deurwaarder?

Ik moet een stuitingsbrief sturen naar iemand. Ik wil er zeker van dat deze brief aankomt en wil de brief dus laten betekenen door een deurwaarder. Hoe pak ik dat aan (ga ik gewoon met de brief naar een deurwaarderskantoor?) en wat zijn de kosten voor de betekening?

Voor een dergelijke actie biedt de gerechtsdeurwaarder inderdaad de meeste zekerheid. Ook als de betrokkene niet aanwezig is, kan het exploot namelijk worden achtergelaten. De kosten van betekening van een brief zijn afhankelijk van wat het betreffende gerechtsdeurwaarderskantoor daarvoor in rekening brengt, waarbij een tarief van tussen de € 60,00 en € 100,00 exclusief omzetbelasting als redelijk beoordeeld kan worden.

Comments are closed.