Mag de schuldeiser contact mag opnemen met de schuldenaar om een oplossing te bespreken, terwijl de vordering uit handen is gegeven aan een gerechtsdeurwaarder?

Het antwoord op die vraag luidt: “ja”. Er is geen enkele wet- of regelgeving die dat verbiedt. Het is niet altijd verstandig om die koers te varen, tenzij in overleg met de gerechtsdeurwaarder. Het probleem is in voorkomende gevallen namelijk nogal eens dat de deurwaarder niet op de hoogte wordt gesteld van het contact en de eventueel daarbij gemaakte afspraken en daardoor de door hem of haar ingeslagen weg niet wijzigt.

Comments are closed.