Mag een deurwaarder een brief zonder enveloppe achterlater?

Vandaag kreeg ik een belletje van mijn assisent dat er een deurwaarder een brief afgegeven had  voor mij. Ik was die dag vrij. Het betrof een brief ZONDER envaloppe er om heen, dus iedereen kan lezen wat er instaat. Dit vind ik echt onacceptabel, tenminste moeten ze een envaloppe omheen doen en tename van iets of iemand maar niet dat al het personeel kan lezen dat ik een achterstand heb bij het IBG.

Is deze actie van de deurwaarder een goede manier van handelen? Ik voel dat me privcy is geschonden.

Het vermoeden bestaat dat er een loonbeslag is gelegd. De gerechtsdeurwaarder kan op verzoek van de schuldeiser nadat een vonnis is gewezen en dat aan de schuldenaar is betekend, beslag leggen onder de werkgever of uitkerende instantie. Een gedeelte van het salaris (de schuldenaar blijft altijd de zogenaamde “beslagvrije voet” ontvangen) wordt dan in beslag genomen en aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt ter aflossing van de schuld.

Een werkgever of uitkerende instantie is verplicht om aan de beslaglegging gevolg te geven en kan zelfs veroordeeld worden tot betaling van de schuld als die medewerking uitblijft.

De gerechtsdeurwaarder legt het beslag bij exploot, waarbij hij tevens een afschrift van het vonnis/beschikking/dwangbevel en twee standaard formulieren dient te betekenen. Het exploot dient aan de werkgever te worden gelaten. Dat kan de directeur zijn, iemand van de salarisadministratie of afdeling personeelszaken, maar ook iemand van wie aannemelijk is dat deze ervoor zorgt dat de stukken de werkgever bereiken. Dat zou bijvoorbeeld ook de receptioniste kunnen zijn.

Er zijn veel bedrijven, met name grotere ondernemingen en uitkeringsinstanties, waarbij de receptioniste de stukken in ontvangst neemt.

De stukken hoeven niet in een enveloppe en dus ook niet aan een specifiek voorgeschreven persoon achtergelaten te worden. De gerechtsdeurwaarder heeft dus correct gehandeld. De enige manier om dergelijke situaties te voorkomen is het voldoen aan de beveltermijn bij betekening van de titel (vonnis/beschikking/dwangbevel et cetera) of het treffen van een betalingsregeling (met toestemming van de schuldeiser, want die is daartoe niet verplicht).

 


Comments are closed.