Mag een deurwaarder via mijn werkgever gegevens opvragen?

Al enig tijd geleden heb ik een geschil met de VVE beheerder, dit heeft te maken de werkzaamheden van de VVE beheerder en de maandelijkse premie die ik moet voldoen. Nu hebben zij een deurwaarder ingeschakeld om de openstaande vordering te innen. In principe is dit tussen mij en de deurwaarder. Aangezien met mijn drukte had ik niet gereageerd en heeft de deurwaarder via mijn werkgever de gegevens opgevraagd mbt het beslaglegging op mijn salaris. Mag een deurwaarder via mijn werkgever de gegevens opvragen? Hebben zij niet de privacy wet geschonden? Ik hoor graag van u.

Allereerst: het is een zaak tussen de VVE en de vraagsteller. De gerechtsdeurwaarder is de openbare ambtenaar belast met de gerechtelijke tenuitvoerlegging en staat tussen de partijen in.

Als de gerechtsdeurwaarder gerechtigd is om beslag te leggen, en dat is hij als hij een vonnis ten uitvoer legt en dat vonnis is betekend aan degene tegen wie het ten uitvoer wordt gelegd, dan is hij eveneens gerechtigd om bij die persoon, dat bedrijf of die instelling te informeren waarvan hij vermoed dat de schuldenaar werkt of een uitkering geniet. Dit is geregeld in artikel 475g lid 3 Rv (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Ervan uitgaande dat de gerechtsdeurwaarder inderdaad gerechtigd was de betreffende informatie op te vragen heeft deze correct gehandeld. Er is geen sprake van schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Comments are closed.