Mag een gerechtsdeurwaarder een zaak aannemen waarvan de opdrachtgever geen originele rekeningen kan tonen?

Tot 2 maal toe heb ik een geschil gehad met Dienst uitvoering onderwijs die via een gerechtsdeurwaarder liepen. In Beide gevallen waren er vanuit DUO geen originele rekeningen aanwezig. Mag een gerechtsdeurwaarder een zaak aannemen waarvan de opdrachtgever geen originele rekeningen kan tonen?

In de zaken van de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt door de dienst, die een onderdeel is van de Staat der Nederlanden, een dwangbevel uitgevaardigd. De gerechtsdeurwaarder is verplicht om het dwangbevel ten uitvoer te leggen als de executie in zijn arrondissement van vestiging plaats dient te vinden. Het is niet aan de gerechtsdeurwaarder om die titel te beoordelen, maar uitsluitend aan de rechter. Het staat de vraagsteller, als degene tegen wie de tenuitvoerlegging zich richt, vrij om de zaak zelf aan de rechter voor te leggen, zoals ook op het dwangbevel is vermeld in de toelichting.

Comments are closed.