Mag een incassobureau of deurwaarder gegevens van clienten doorgeven aan derden?

Mag een incassobureau en/of gerechtsdeurwaarderskantoor gegevens van hun clienten (dus van mij – als ik schuld zou hebben bij dat incassobureau en gerechtsdeurwaarderskantoor) zomaar aan andere bedrijven door geven? Bedrijven zoals een woningstichting of cooperatie?

Nee, de Wet Bescherming Persoonsgegevens staat dat niet toe. Een gerechtsdeurwaarder of incassobureau is wel bevoegd om informatie te gebruiken voor de incasso van verschillende dossiers tegen dezelfde schuldenaar die bij dat kantoor in behandeling zijn; dit mede uit het oogpunt van kostenbesparing voor de schuldenaar.

Comments are closed.