Mijn schuldeiser is een zorgverzekeraar, mag deze schuldeiser een vordering, die ze uit handen gegeven hebben aan een deurwaarder, alsnog zelf afboeken met betalingen die gedaan zijn om de lopende premie te betalen?

Als bij het doen van betalingen niet duidelijk door de schuldenaar is aangegeven waar deze voor bedoeld zijn, mag de schuldeiser de betalingen afboeken in eerste instantie op de kosten, vervolgens op de lopende rente, daarna op de reeds verschenen rente (rente van voorgaande jaren) en op de hoofdsom. Daarbij mag dan tenslotte eerst op de oudste openstaande en opeisbare vordering met de laagst geldende rentevoet worden afgeboekt. (art. 6:43 en 44 BW)

Comments are closed.