Moet ik de kosten voor mijn zoon van 22 betalen??

Mijn zoon van 22, staat op mijn adres ingeschreven en ontvangt regelmatig boetes voor fout parkeren en te hard rijden. Regelmatig komen er herinneringen tot betaling binnen. Vandaag valt een brief van de deurwaarder op de mat. Mijn zorg is dat ik straks voor zijn gemaakte kosten moet betalen, omdat hij op mijn adres staat ingeschreven. Is deze gedachte terecht of onterecht?

De gerechtsdeurwaarder kan de vordering alleen innen van degene die deze dient te betalen. Dat is alleen anders in het geval van personen die in gemeenschap van goederen gehuwd zijn. De huwelijksgoederengemeenschap bevat namelijk het vermogen (alles wat op geld te waarderen is, ook bijvoorbeeld een negatief banksaldo) van beide echtgenoten.

De deurwaarder kan dus geen geld vorderen van de ongehuwde partner waarmee iemand samenleeft of, in het geval van de vraagsteller, een familielid die in hetzelfde pand woont.

Overigens is het wel mogelijk voor de deurwaarder om op alle roerende zaken, zoals huisraad, in de woning beslag te leggen. Het is in beginsel namelijk niet aan de beoordeling van de gerechtsdeurwaarder, maar aan de voorzieningenrechter, overgelaten om zich uit te spreken over de rechtstoestand van de in beslag genomen zaken. In voorkomende gevallen zal degene die stelt dat de zaken van hem of haar, en niet van de geĆ«xecuteerde (degene tegen wie het vonnis ten uitvoer wordt gelegd) zijn, moeten bewijzen dat dat zo is. Zie hierover ook enkele andere vragen in de rubriek “beslag roerende zaken”.

Comments are closed.