Moet een deurwaarder rekening houden met andere incassobureaus?

Moet een Deurwaarder bij een betalingsregeling rekening houden dat je ook nog andere incassobureaus moet betalen? En mag je een regeling weigeren als je vind dat ze te veel vragen?

Het is omgekeerd: artikel 6:29 BW bepaalt immers: “De schuldenaar is zonder toestemming van de schuldeiser niet bevoegd het verschuldigde in gedeelten te voldoen.”. Het is dus aan schuldeiser om eventuele eisen te stellen als hij wel een betalingsregeling wil aangaan. Uiteraard hoeft een schuldenaar daarmee niet zonder meer akkoord te gaan, maar blijft dan wel betaling in eens verschuldigd. De deurwaarder treedt bij het aangaan van een betalingsregeling niet ambtelijk op, maar als intermediair (gemachtigde) van de schuldeiser. Het al dan niet rekening houden met andere aflossingsverplichtingen en overige eisen zijn dan ook aan de schuldeiser.

Comments are closed.