Persoon verhuist naar Ierland wat gebeurt er met zijn schulden?

Als er door een bedrijf hier in Nederland een deurwaarder wordt ingeschakeld terwijl de persoon zelf al een tijd in Ierland woont, hoe werkt dit dan? En als er dan geen eigendommen  of tegoeden zijn in Ierland. Wat gebeurt er dan met de openstaande schuld hier in Nederland?

Middels de EU-Betekeningsverordening kunnen stukken worden betekend in lidstaten. Middels een Europees Betalingsbevel dan wel een verlof tot tenuitvoerlegging op grond van de EEX-verordening, kan tenuitvoerlegging in de diverse lidstaten plaatsvinden.
Als er geen vermogensbestanddelen voor handen zijn om te gelde te maken, is verdere invordering niet mogelijk. Conform Nederlands recht verjaart een vonnis pas na 20 jaar. De schuld blijft dus bestaan en loopt mogelijk op met rente.

Comments are closed.