Verjaring – Mijn moeder krijgt een brief na 6 jaar over een vordering mag dit?

Tot mijn moeders verbazing heeft ze afgelopen vrijdag een brief gekregen dat ze een bedrag van 87 euro nog moet voldoen die ze in 2005 al had moeten betalen mijn moeder heeft 3 acceptgiro’s gekregen en betaalt (destijds) en daarna niks meer van hun gehoord tot afgelopen vrijdag 6 jaar later nu zeggen ze dat er nog rente bij komt kan dit zomaar?

Verjaring is afhankelijk van de soort vorderingen. Als de wet niet anders bepaalt, verjaart een vordering pas na 20 jaar (art. 3:306 BW). Een verbintenis uit overeenkomst en een rechtsvordering tot betaling van een geldsom verjaart in beginsel binnen vijf jaar na opeisbaarheid (art. 3:307 lid 1 BW). De verjaring kan worden gestuit (met andere woorden: de termijn gaat opnieuw lopen) door een aanmaning (art. 3:317 BW).

In dit geval is het dus afhankelijk van het moment waarop de aanmaningen van de schuldeiser door de moeder van de vraagsteller zijn ontvangen.

 


Comments are closed.