Verkeerde persoon aangeschreven door deurwaarder, wat zijn mijn rechten?

Onlangs ontving ik een brief van een deurwaarder.Deze was gericht aan mij. Vol verbazing open ik de brief en zie dat er, ondanks herhaalde herinneringen, iets niet betaald was. Ik het nummer gebeld wat in de brief van deurwaarder stond. Ik moest verschijnen voor de rechtbank. Ik ontdekte een bedrijf waar blijkbaar de schuld bij open stond. Ik heb dit bedrijf gebeld, na een goed gesprek bleek dat het niet om mijn persoon ging. Fout 1 was dat het niet om een mevrouw, maar om een meneer ging. Voorletters van naam kwamen niet overeen. Wel de geboortedatum. Daarna moest ik weet de deurwaarder gebeld, want dat moest ik wederom zelf regelen. Na 3 verschillende nummers en uitleg is de zaak geseponeerd. Een pak van mijn hart!
Mijn vraag is nu: mag een deurwaarder zo’n fout maken. Een man of vrouw dat is nogal een verschil. Zijn er, ondanks dat zaak is geseponeerd, nog gevolgen voor mij overgebleven? Wat zijn in zo’n geval mijn rechten.

Een gerechtsdeurwaarder is afhankelijk van de door de schuldeiser aangeleverde gegevens. Als die foutief zijn, maar op basis van die gegevens wordt een match gevonden met in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) voorkomende gegevens, dan is het logisch dat de vraagsteller door de deurwaarder een dagvaarding betekend krijgt. Het prettige van het Nederlandse rechtssysteem en dus ook de betekening van de dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder, is dat de betrokkene in die dagvaarding wordt opgeroepen om, indien deze het met de daarin omschreven vordering van de schuldeiser niet eens is, verweer gevoerd kan worden voor de rechtbank. In de dagvaarding staat ook omschreven op welke manier dat kan gebeuren. De deurwaarder licht dat toe als hij de gedaagde persoonlijk, of een huisgenoot, of iemand anders van wie aannemelijk is dat hij/zij ervoor zorgt dat het stuk de gedaagde tijdig bereikt, spreekt. Het systeem van dagvaarding met persoonlijke betekening door de gerechtsdeurwaarder heeft dus een duidelijke meerwaarde die met zich meebrengt dat indien de gedaagde het niet met de vordering eens is, hij zich effectief bij de rechter kan verweren. Niet alleen de controle van formaliteiten, controle op insolventie (faillissement, WSNP et cetera) en controle op curatele en controle van gegevens in het GBA en/of bij de Kamer van Koophandel (KvK), geeft rechtszekerheid voor zowel de eisende als de gedaagde partij.

Het seponeren van een zaak komt alleen voor in het strafrecht. Daar komt de gerechtsdeurwaarder niet aan te pas. De zaak zal waarschijnlijk zijn ingetrokken op verzoek van de schuldeiser. Dit heeft verder geen enkel gevolg voor de vraagsteller. Er wordt wel geadviseerd om de deurwaarder in voorkomende gevallen te verzoeken om schriftelijk of per e-mail te bevestigen dat de zaak is ingetrokken. Als dat niet gebeurt, wordt geadviseerd om op de datum waartegen werd gedagvaard, verweer te voeren op de zitting of een verweerschrift op de zitting in te dienen bij de griffier of voor de zitting naar de griffie te verzenden. Let op: dit is alleen van toepassing bij de kantonrechter (ook wel: Rechtbank X, kamer voor kantonzaken, locatie X). Bij niet-kantonzaken voor de rechtbank is bijstand van een advocaat verplicht.

Comments are closed.