Vonnis gewezen maar ik weet van niks?

Het schijnt dat ik jaren geleden iets had moeten betalen bij een telefonieleverancier.  Nu krijg ik via mijn baas een brief waarin een deurwaarder verzoekt om inkomens gegevens naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak van 1 juli. Ik weet van niks en heb tot op heden ook nooit iets mogen ontvangen van een deurwaarder etc. Nu ben ik al een week bezig om een kopie van het dossier in handen te krijgen en word ik naar mijn gevoel van het kastje naar de muur gestuurd.  Deurwaarder beweerde 5 dagen geleden dat het op de post gedaan was en nu krijg ik niemand aan de lijn die er iets vanaf weet.  Wat moet ik doen aan zoiets.  Het schijnt dat het om ongeveer € 1000 gaat en ik weet echt van niks.

Als de gerechtsdeurwaarder bij een werkgever informeert, moet er een vonnis zijn gewezen en dient dat vonnis aan de betrokkene te zijn betekend. De betrokkene wordt middels een dagvaarding van de deurwaarder in kennis gesteld van de procedure met een vermelding van de wijze waarop deze verweer kan voeren. Als deze de procedure verliest of verstek laat gaan (niet komt opdagen), wijst de rechter vonnis tegen de schuldenaar.De deurwaarder verifieert voor het betekenen van zowel dagvaarding als wel betekening (en andere stukken) de adresgegevens van degene voor wie deze stukken bestemd zijn in de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

De vraagsteller kan een afschrift van de betekening van het vonnis en de dagvaarding opvragen bij de gerechtsdeurwaarder die de stukken heeft betekend. Er is een wettelijke mogelijkheid om expedities van dergelijke stukken tegen een vastgestelde vergoeding op te vragen. De gerechtsdeurwaarder is verplicht de betrokkene tegen betaling van die vergoeding een expeditie te overhandigen.

Als de post niet correct wordt bezorgd, is het wellicht aan te bevelen om met de deurwaarder af te spreken dat de vraagsteller een kopie komt afhalen op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder.


Comments are closed.