Waarom heeft de deurwaarder mijn contactgegevens niet gecontroleerd bij het bevolkingsregister?

De KvK heeft middels een deurwaarder beslag laten leggen op mijn bankrekening. Alle voorafgaande correspondentie hierover is gestuurd naar mijn vorige adres waar ik woonde, daar ik aan de KvK had verzuimd mijn adreswijziging door te geven. De deurwaarder heeft de gedateerde en niet correcte contactgegevens 1 op 1 overgenomen van de KvK en zodoende dus alle post naar mijn oude adres gestuurd waardoor ik niet heb kunnen reageren, laat staan op tijd betalen.
Mijn vraag in deze is: Waarom heeft de deurwaarder mijn contactgegevens niet gecontroleerd bij het bevolkingsregister(waar ik netjes ingeschreven sta) en zijn ze daar niet toe verplicht bij het uitblijven van enige vorm van reactie van mijn kant?

De het handelsregister van de Kamer van Koophandel is gekoppeld aan de Gemeentelijke Basis Administratie, net als het Kadaster. Het is om die reden logisch om aan te nemen dat de gerechtsdeurwaarder, om kosten te besparen (a. die anders aan de vraagsteller waren doorberekend; b. de gerechtsdeurwaarder is conform diens beroeps- en gedragsregels verplicht om kostenbeperkend te werken) niet de GBA heeft geraadpleegd.

Overigens zijn er ook genoeg deurwaarders die het zekere voor het onzekere nemen en in voorkomende gevallen zowel de KvK als het GBA controleren.

Dit soort problematiek had voorkomen door, zoals de vraagsteller/ster zelf ook al meldt, het direct doorgeven aan de diverse instanties van gewijzigde gegegens.

Comments are closed.