Waarom is mij geen betaalvoorstel gegund?

Ik ben samenwonend in een antikraak woning. Ik ben momenteel werkloos. Omdat mijn vriend “voldoende” verdient ontvang ik geen WW.
Helaas hebben wij allebei schulden en hebben nu hulp gezocht bij een budgetconsulent. Ivm een onbetaalde verkeersboete kreeg ik van een deurwaarder een dwangbevel. Hierop stonden zgn. invorderingskosten vermeld die de consulent bewogen een schriftelijke vraag hierover te stellen. De consulent heeft nog in de brief vermeld dat wij de informatie naar het inkomen met vertrouwen tegemoet zien.
Hij was voornemens een betalingsregeling aan te bieden, want nav een ongeval kon ik een schadevergoeding tegemoet zien.De deurwaarder heeft deze brief beantwoord en heeft een bijlage van de regeling bijgevoegd. Helaas vroeg hij niets over mijn inkomen o.i.d. Ook tot verbazing van de consulent heeft de deurwaarder beslag gelegd op mijn bankrekening. Ik heb geen inkomen dus stond er geen saldo op. Nu is de schuld verhoogd met de kosten van dit beslag en de kosten die de bank in rekening brengt voor de uitvoering van dit beslag. Dat ik niet direct kon betalen zou hem duidelijk moeten zijn, daar een budgetconsulent hem een brief had geschreven.
Waarom werd mij niet gegund om een voorstel te doen?

Bij de betekening van het dwangbevel zal een bevel zijn gedaan om binnen twee dagen te voldoen. Daarna staat het de schuldeiser vrij om op welke vermogensbestanddelen dan ook (al dan niet gelijktijdig) beslag te leggen, aldus art. 435 Rv.

Vanuit die optiek bekeken is het aan de schuldenaar alles te bewegen om op tijd te voldoen dan wel te streven naar een tijdige en constructieve oplossing.

De deurwaarder zal de vraagsteller het antwoord hebben gegeven waar deze om vroeg, maar heeft ook de tenuitvoerlegging van het dwangbevel geen verdere vertraging op laten lopen en is overgegaan tot het leggen van het beslag. Het zal de gerechtsdeurwaarder door zijn bevoegdheid elektronisch informatie bij het UWV op te vragen, reeds bekend zijn geweest dat de vraagsteller geen inkomen had, en heeft wellicht daarom de keuze gemaakt om beslag op de bankrekening te leggen.

Maar het is waarschijnlijk effectiever om de betreffende deurwaarder te vragen waarom deze heeft gehandeld zoals hij/zij heeft gedaan.

Comments are closed.