Wat gebeurd er met beslagen en gelden als de deurwaader uit zijn ambt is gezet?

Wat gebeurd er met het loonbeslag als betreffende deurwaarder┬á uit zijn ambt is gezet vanwege het plunderen van de derdengeldenrekening? Blijft deze liggen? Wat gebeurt er met het geld dat na deze gebeurtenis toch nog naar betreffende rekening is overgemaakt? Of als werkgever het niet heeft overgemaakt aangezien hij geen contact meer kreeg met betreffende deurwaarder? Is er ook een meldingsplicht naar schuldeisers en schuldenaars in dit soort gevallen? We komen er namelijk nu pas achter terwijl ‘t vonnis van eind mei 2010 is?

In de Wet is geregeld dat een gerechtsdeurwaarder die, om welke reden dan ook, zijn of haar ambt niet kan uitoefenen wordt waargenomen. In het door de vraagsteller genoemde geval is ook een waarnemer benoemd door de Minister van Justitie.

Gelden voldaan aan de gerechtsdeurwaarder blijven dan ook gewoon “betaald”.

Het ambt en de daaraan gekoppelde kwaliteitsrekening (artikel 19 van de gerechtsdeurwaarderswet) komen onder het beheer van de waarnemer. De Staat der Nederlanden is aansprakelijk voor eventuele tekorten op de kwaliteitsrekening.


Comments are closed.