Wat is het verschil tussen een kandidaat-gerechtsdeurwaarder en een gewone gerechtsdeurwaarder?

Wat is het verschil tussen een kandidaat-gerechtsdeurwaarder en een gewone gerechtsdeurwaarder?
Niet zoveel. Ze hebben beide een opleiding gevolgd aan de Universiteit of Hogeschool en voeren hetzelfde werk uit. Een kandidaat-gerechtsdeurwaarder kan als gerechtsdeurwaarder worden benoemd als hij minimaal twee jaar als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder voor een gerechtsdeurwaarder heeft gewerkt. Dan dient de kandidaat een ondernemingsplan te schrijven dat aan de Commissie van Deskundigen (Gerechtsdeurwaarders) wordt voorgelegd. Als die commissie positief adviseert en geen tuchtklachten tegen de kandidaat lopen, kan de kandidaat de benoeming aanvragen bij het Ministerie van Justitie. Dat zal eerst nog de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG) vragen of er bezwaren tegen de benoeming bestaan. Zo niet, volgt benoeming. Een gerechtsdeurwaarder mag drie kandidaat-gerechtsdeurwaarders aan zich laten toevoegen om namens hem en onder zijn verantwoordelijkheid ambtshandelingen te verrichten. Aan de uitvoerende kant merkt u dus geen verschil, het is een meer organisatorisch verschil, net zoals bijvoorbeeld bij de notaris en kandidaat-notaris, waar overigens weer een andere regeling geldt.

Comments are closed.