Welke wettelijke gegevens heb ik nodig bij het opstellen van een dagvaarding?

Het opstellen van een dagvaarding is geen sinecure. Niet alleen dient aan alle formaliteiten (te vinden in artikelen 45 en verder maar ook 111 en verder Rv -Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering-)voldaan te zijn, maar dient ook de omschrijving van de vordering, het verweer van de wederpartij en de weerlegging daarvan behoorlijk in het lichaam van de dagvaarding (ook wel: fundamentum petendi genoemd) te worden omschreven en dient er een duidelijke eindvordering (ook wel: petitum genoemd) te worden geformuleerd.

Geadviseerd wordt om een dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder, advocaat of ervaren procesjurist te laten opstellen, om problemen bij de betekening daarvoor, of later in de procedure bij de kantonrechter (bij andere procedures dient de dagvaarding conform de wet door een advocaat te worden opgesteld) te voorkomen.


Comments are closed.