Zaak voor de kamer voor gerechtsdeurwaarders of is er nog een andere weg

Bij ons is het volgende aan de hand er is een deurwaarder die zegt een vordering te hebben van eiser X maar de eiser X beweerd geen vordering op ons te hebben wel een andere instantie maar niet de eiser X als ik de deurwaarder daarover bericht weigerd deze de incasso te stoppen wat moet ik nu doen?

Moet ik de weg naar de kamer voor gerechtsdeurwaarders inslaan of is er nog een andere weg?

Het is wellicht het meest verstandig om een en ander in een brief aan de gerechtsdeurwaarder uit te leggen en deze te vragen om de vordering met bescheiden (bijvoorbeeld de getekende overeenkomst) te onderbouwen. Als dat niet gebeurt, kunt u aangegeven dan ook niet tot betaling over te zullen gaan. In het uiterste geval zult u worden gedagvaard. In de dagvaarding zal de naam van de eisende partij staan en een beschrijving van het gevorderde. Als dat volgens u niet klopt, kunt u verweer voeren. Al naar gelang wat er in de dagvaarding is vermeld, moet u daarvoor een advocaat in schakelen, of kunt u dat zelf doen. Als u beschikt over een rechtsbijstandverzekering, is het te adviseren die nu al in te schakelen.

Comments are closed.