Beslag na vonnis op rekening van minderjarige dochter mag dit?

Onze minderjarige dochter (16) heeft een schuld veroorzaakt en nu zijn mijn man en ik door de rechter veroordeeld in de hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers van onze dochter. Het vonnis is dus niet gewezen tegen onze dochter zelf. De deurwaarder wil nu beslag leggen op de spaarrekening van onze dochter. Mag hij dat wel of moet hij wachten tot zij meerderjarig is?

Als een minderjarige voor de rechter dient te verschijnen worden zijn of haar wettelijke vertegenwoordigers (doorgaans de ouders) als zogenaamde “formele procespartij” gedagvaard. Zij vertegenwoordigen de minderjarigen tijdens de procedure. Als dat, zoals in deze zaak, leidt tot een veroordeling, worden de ouders als wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige veroordeeld tot betaling.

Dat betekent NIET dat de ouders de schuld moeten betalen, maar dat de ouders, als beheerders van het vermogen van de minderjarige, voor betaling zorg dienen te dragen. De vordering kan dus NIET op de ouders zèlf worden verhaald. Als de minderjarige 18 wordt, richt de deurwaarder zich tot het kind zelf. In dit geval mag de gerechtsdeurwaarder dus inderdaad WEL beslag leggen op de bankrekening van de dochter van de vraagstelster. De vraagstelster kan de aanzienlijke kosten voorkomen door de vordering uit het vermogen van het kind aan de deurwaarder te betalen.

Comments are closed.