Beslag op vakantiegeld bij betaalregeling mag dat?

De deurwaarder heeft beslag gelegd op mijn uitkering. Deze is zo laag dat er niets overbleef. Daarmee dacht ik dat het beslag van de baan was. Ondertussen heb ik als gebaar toch een betalingsregeling voorgesteld, waarmee de deurwaarder akkoord is gegaan. Later ontdekte ik dat er nog wel een beslag bestond, nl. op mijn vakantie-uitkering. Mag een deurwaarder dit beide doen, en is dit fair richting de andere schuldeisers aangezien deze deurwaarder disproportioneel veel geld krijgt?

Het beslag op salaris of uitkering betreft ook het vakantiegeld. Als op enig moment een betaling hoger is dan de beslagvrije-voet, dan valt het meerdere onder het beslag. Overigens wordt in de beslagvrije-voet reeds rekening gehouden met het vakantiegeld, zodat daardoor effectief maandelijks meer overblijft.

In beginsel zijn alle schuldeisers gelijk, behoudens in de Wet vermelde uitzonderingen. Als er meerdere beslagen zijn gelegd, verdeelt de deurwaarder die het eerste beslag heeft gelegd, de inhoudingen conform de Wet over de diverse schuldeisers. Van ongelijkheid is dan ook geen sprake.

Het treffen van een betalingsregeling staat een schuldenaar altijd vrij. Het is aan de schuldeiser om deze al dan niet te accepteren. Daartoe hoeft een reeds gelegd beslag in ieder geval niet te worden opgeheven.


Comments are closed.