Beslag zonder rechtzaak mag dit?

Ik krijg een brief van een deurwaarder dat ik moet betalen anders word de auto in beslag genomen maar er is geen rechtzaak geweest mag dat dan zomaar??

Als een vonnis (of dwangbevel) is betekend aan de schuldenaar, met bevel om binnen twee dagen daarna aan de inhoud van dat vonnis te voldoen, en de schuldenaar betaalt niet, dan mag de deurwaarder tot beslag op roerende zaken (zoals een auto) overgaan. Dat mag dus NIET als daar nog niet aan voldaan is. Conform de beroeps- en gedragsregels van de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders), mag een gerechtsdeurwaarder niet dreigen met maatregelen die hij/zij niet daadwerkelijk kan nemen. De vraagsteller wordt dan ook geadviseerd om het vonnis en de betekening op te vragen bij de gerechtsdeurwaarder.

Comments are closed.