Beslagvrije voet, aangepast maar niet met terugwerkende kracht?

Is de deurwaarder verplicht rekening te houden met zorgpremie en huur, doordat ik inkomen heb is mijn huurtoeslag minder en betaal ik meer aan huur dan iemand met een uitkering of minimum loon.
Deze deurwaarder zei eerst dat ik beslagvrije voet van 869 euro had na wat zoeken vond ik zelf op internet een lijst en met mijn inkomen. Hierbij zou ik 1069 euro mogen houden. Na dat aangegeven te hebben werd het aangepast maar krijg het niet met terugwerkende kracht terug.

Voor de berekening van de beslagvrije voet zijn een aantal gegevens noodzakelijk, waarbij een bepaald aantal de gerechtsdeurwaarder niet zonder meer bekend hoeven te zijn. Ter berekening van de beslagvrije voet, zal een goed gerechtsdeurwaarder de betrokkene om de benodigde gegevens vragen, vaak gebeurt dat bij het exploot van betekening en bevel, waarbij een formulier met die gegevens wordt aangehecht, zodat daarover geen discussie kan ontstaan.

De beslagvrije voet wordt verhoogd met een gedeelte van de verschuldigde huur en premie ziektekostenverzekering, maar weer verlaagd met eigen inkomen, inkomen van de partner, huurtoeslag et cetera. Ook kan de beslagvrije voet worden gehalveerd als het inkomen van de partner niet wordt opgegeven. De wet geeft in art. 475d Rv de wijze aan waarop de beslagvrije voet berekend dient te worden.

Een omstandigheid die de beslagvrije voet voor de schuldenaar beïnvloed, dient altijd met terugwerkende kracht te worden doorgevoerd.

Comments are closed.