De deurwaarder staat aan de deur om beslag te leggen moet ik hem binnen laten?

Dat hangt ervan af. Als de deurwaarder voor u of een huisgenoot komt, moet u hem of haar binnen laten. De deurwaarder heeft namelijk het wettelijke recht om op elke plaats binnen te treden om beslag te leggen. Als u de deurwaarder geen toestemming geeft om verder te komen, mag hij uw woning niet betreden. In dat geval zal de deurwaarder contact zoeken met de politie om vergezeld van een ambtenaar van politie die tevens hulpofficier van justitie is weer terug te komen om alsnog uw woning te betreden (444 Rv). Als u dan nog de toestemming weigert, mag de deurwaarder zonodig de deur op uw kosten open laten breken. Als de deurwaarder komt voor iemand die een ruimte van u huurt of in gebruik heeft gekregen op zo’n manier dat voor het betreden van die ruimte uw assistentie nodig is en blijft, bent u ook verplicht om de deurwaarder toe te laten. Doet u dat niet, dan zal de deurwaarder op dezelfde manier handelen als hiervoor beschreven. Als u dit beroepsmatig doet, bent u tevens verplicht om de deurwaarder inzage in het gebruikersregister te geven. Nadat de deurwaarder de betreffende ruimte heeft betreden mag u de huurder of gebruiker niet meer in de ruimte toelaten zonder dat de deurwaarder daarbij aanwezig is. Doet u dat wel, dan loopt u het risico zelf te worden veroordeeld in de schuld van uw huurder/gebruiker, vermeerderd met de bijkomende kosten.

Comments are closed.