Deurwaarder bezoekt op kantooradres in verband met loonbeslag, kan dit niet anders?

Ik zou graag wat willen weten over de komst van de deurwaarder op mijn kantoor. Zelf heb ik een pand dat word gehuurd door meerdere huurders met daarbij een showroom. Het is nu een aantal maal voorgekomen dat er een deurwaarder bij ons binnenkomt om beslag te leggen op het loon van een medewerker van mij.

Ik de deurwaarder verzocht om dit voortaan niet aan ons kantooradres te doen. Hier wordt geen gehoor aan gegeven. Nu is het zo dat de brieven van de deurwaarder aan mij zijn gericht. Er is in ons pand een gezamenlijke ingang. Dus er wordt ook opengedaan door huurders die de post van de deurwaarder aannemen op mijn naam. Ik ben bang dat dit voor mij reputatieschade oplevert. Zijn er maatregelen die ik kan treffen tegenover de deurwaarder. Ik wil best meewerken met de deurwaarder maar liever niet aan mijn kantooradres in verband met klanten/huurders.

Ik hoop dat er mogelijkheden zijn om deze ongemakkelijke situatie te voorkomen.
De wet stelt (art. 1:14 BW) dat waar men kantoor houdt, men mede woonplaats (ook wel: domicilie) heeft. De deurwaarder komt dus terecht op het kantooradres om loonbeslag te leggen. Aangezien de gerechtsdeurwaarder de vraagsteller kennelijk telkens treft, doet hij/zij zijn werk goed, aangezien het de bedoeling is dat stukken zoveel mogelijk “in persoon” worden afgegeven aan degene voor wie ze bestemd zijn.

Comments are closed.