Is het mogelijk om met een onderlinge overeenkomst beslag te laten leggen op haar woning?

Mijn schoonmoeder is testamentair executeur van o.a. de beheersmij van haar wijlen echtgenoot.
Zij verstrekt ons geen inlichtingen omtrent het beheer dat zij voert.
Via onze advocaat weten we nu dat onze verhaalbaarheid (door verkoop van 1 pand aan 1 erfgenaam en een daarbij verstrekte door haar niet opeisbare lening)tzt beperkt kan worden.

Na gelukkig weer wat onderling overleg is zij bereid in een onderlinge overeenkomst vast te laten leggen dat zij haar eigen woning niet zal verkopen zonder goedkeuring van alle erfgenamen.
Zij wil dit echter perse niet bij de notaris laten vastleggen.
Is het mogelijk om met zo’n onderlinge overeenkomst beslag te laten leggen op haar woning om een 100 procent garantie te verkrijgen dat zij de woning alsnog verkoopt en wij min of meer een garantie hebben op het erfdeel dat haar wijlen man ons toebedeeld had?

Beslag kan alleen gelegd worden met toestemming van de rechter en door overheidsorganen door middel van het uitvaardigen van een dwangbevel.
De rechter vaardigt een vonnis uit, uit krachte waarvan de gerechtsdeurwaarder executoriaal beslag kan leggen.
Het beslag kan door de deurwaarder ook conservatoir (bewarend) worden gelegd uit krachte van een daartoe strekkend verlof van de voorzieningenrechter.
Het verzoek tot het leggen van dat verlof kan alleen door een advocaat worden ingediend. Men zou in deze richting kunnen denken.
Deze website heeft echter een informatief karakter met betrekking tot deurwaardersaangelegenheden terwijl de inhoud van deze vraag noopt tot een nadere bestudering van de casus in zijn volle omvang.
Er wordt dan ook geadviseerd deze zaak nader met een advocaat te bespreken.

Comments are closed.