In het vonnis ontbreekt de regel “het vonnis is bij voorraad uitvoerbaar”, mag er dan wel beslag worden gelegd?

Er is beslag gelegd op mijn ontslagvergoeding. Ik heb hier geen bericht van gehad maar mijn ex-werkgever was zo “vriendelijk” om dit telefonisch aan de bank mee te delen. Moet ik daar geen bericht van krijgen van de deurwaarder. In het vonnis ontbreekt de regel “het vonnis is bij voorraad uitvoerbaar”, mag er dan wel beslag worden gelegd want ik heb bij de advocaat van de tegenpartij aangegeven dat ik overweeg in hoger beroep te gaan.

Een advocaat behartigde onze zaak maar hij wilde eerst 5000,– euro ontvangen voor hij stappen zou ondernemen. Ik heb dat niet gedaan en met hem besproken dat ik 1000,– euro zou overmaken en dan zouden we de zaak verder bekijken. Nou heeft hij die 1000,– euro ontvangen en stuurt geen bericht naar advocaat van de tegenpartij waardoor het beslag op de onslagvergoeding blijft.

Concreet is mijn vraag mag er beslag gelegd worden. En zo niet kan ik iets doen buiten het betalen van het bedrag om de ontslagvergoeding weer vrij te krijgen.
Als er een grosse van een titel (vonnis, beschikking, arrest, dwangbevel, hypotheekakte et cetera) is en die is aan u betekend, dan is verdere tenuitvoerlegging door beslag onder een derde mogelijk. Of het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, is daarbij niet aan de orde.

Dat regelt immers alleen dat de verdere tenuitvoerlegging (executie) wordt geschorst hangende een hoger beroep-zaak (appel).

Als de vraagsteller/ster het met het beslag niet eens is, kan hij/zij ingevolge art. 438 Rv het geschil voorleggen aan de Voorzieningenrechter. Daarvoor is ook weer de assistentie van een advocaat vereist.

Comments are closed.